Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Hà Linh cần vượt khó về đích nông thôn mới cuối năm 2022

Đăng ngày 09-08-2022 14:48
169 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, mỗi xã một sản phẩm OCOP huyện vừa làm việc với xã Hà Linh để kiểm tra, soát xét kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới thời gian qua; nhiệm vụ cần tập trung để đạt chuẩn xã NTM trong năm 2022.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH