Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Góp ý - Lấy ý kiến

Lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê
Lĩnh vực

0

Thời gian diễn ra 08/07/2022 - 23/07/2022
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

Ngày 8/7/2022, BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhận được Công văn số 1299/UBND-BQL của UBND huyện H ương Khê về việc đề nghị đăng tải nội dung tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê. Thực hiện Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, tải về nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến. Thời gian lấy ý kiến 15 ngày: Kể từ ngày 08/7/2022 đến hết ngày 23/7/2022. Nội dung đóng góp ý kiến của quý tổ chức, cá nhân xin thể hiện bằng văn bản và gửi về BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh số 66, đường Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh hoặc UBND huyện Hương Khê; Điện thoại: 0239 3871 221.

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
 • Thông tin người gửi
 • Họ và tên (Bắt buộc):
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề (Bắt buộc):
 • Chuyên mục:
 • Nội dung (Bắt buộc):
 • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
 • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha

[Trở về]