Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Góp ý - Lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Nghị quyết phân bố ngân sách thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Lĩnh vực

0

Thời gian diễn ra 27/05/2022 - 30/05/2022
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

V/v xin ý kiến Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ Ngân sách Trung ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của Ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
Tải về File 2
 • Thông tin người gửi
 • Họ và tên (Bắt buộc):
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề (Bắt buộc):
 • Chuyên mục:
 • Nội dung (Bắt buộc):
 • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
 • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha

[Trở về]