Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Góp ý - Lấy ý kiến

Về việc góp ý dự thảo Thông tư Bộ Tài chính
Lĩnh vực

0

Thời gian diễn ra 18/04/2022 - 18/04/2022
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

Về việc góp ý dự thảo Thông tư Bộ Tài chính

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
 • Thông tin người gửi
 • Họ và tên (Bắt buộc):
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề (Bắt buộc):
 • Chuyên mục:
 • Nội dung (Bắt buộc):
 • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
 • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha

[Trở về]