Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Góp ý - Lấy ý kiến

Góp ý dự thảo góp ý Dự thảo Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 và Dự thảo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh

Đăng ngày 16-08-2021 00:00
4 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Về việc góp ý dự thảo góp ý Dự thảo Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 và Dự thảo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH