Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

GIẢM MỘT SỐ PHÍ, LỆ PHÍ DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID 19

Đăng ngày 24-06-2021 15:21
63 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 24/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Theo đó, Thông tư quy định có một số loại phí, lệ phí được giảm từ ngày 01/7-31/12/2021, cụ thể như:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH