Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Đưa hệ thống Đài Truyền thanh xã Điền Mỹ vào hoạt động với tổng mức đầu tư gần 350 triệu đồng

Đăng ngày 31-12-2020 09:54
232 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Điền Mỹ được thành lập sau khi sáp nhập từ hai xã Phương Điền và Phương Mỹ. Để đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, địa phương vừa được cấp trên hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới toàn bộ hệ thống Trạm Truyền thanh cơ sở, với tổng mức đầu tư gần 350 triệu đồng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH