Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vôn

Dự kiến Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025

Đăng ngày 30-08-2021 09:06
130 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, HĐND huyện Hương Khê đã ban hành Nghị Quyết số 19 /NQ-HĐND Về việc dự kiến Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH