Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Dự án, đấu thầu mua sắm công

Báo cáo: Về việc giải ngân nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021

21-06-2021
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công đến ngày 21/6/2021

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm thiết bị Camera giám sát cho Trường Mầm non xã Hương Xuân

17-05-2021
Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm thiết bị Camera giám sát cho Trường Mầm non xã Hương Xuân

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm thiết bị Camera giám sát cho Trường Mầm non xã Hương Long

17-05-2021
Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm thiết bị Camera giám sát cho Trường Mầm non xã Hương Long

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm thiết bị Camera giám sát cho Trường Mầm non xã Hương Trà

17-05-2021
Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm thiết bị Camera giám sát cho Trường Mầm non xã Hương Trà

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm thiết bị Camera giám sát cho Trường Tiểu học Thị trấn

17-05-2021
Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm thiết bị Camera giám sát cho Trường Tiểu học Thị trấn

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm thiết bị Camera giám sát cho Trường Mầm non Bông Sen

17-05-2021
Phê duyệt Kế hoạch mua sắm thiết bị Camera giám sát cho Trường Mầm non Bông Sen, với các nội dung như sau:

Thẩm định Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Hương Bình

05-01-2021
Thẩm định Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Hương Bình

Quyết định phê duyệt danh đầu tư

14-12-2020
Quyết định phê duyệt danh đầu tư

Gói thầu mua sắm hệ thồng đèn LED cổng chào phía nam đường HCM...

30-06-2020
Gói thầu mua sắm hệ thồng đèn LED cổng chào phía nam đường HCM...
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH