Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Chủ tịch UBND huyện Ngô Xuân Ninh phát biểu tại khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hương Vĩnh

Đăng ngày 16-10-2021 07:19
350 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 16/10, đến dự và phát biểu khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hương Vĩnh, đồng chí Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện Hương Khê khẳng định: Việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021, nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ công tác tham mưu cho các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH