Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công văn

Đôn đốc thẩm định, tham mưu phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xác định phạm vi ranh giới, điều tra, đánh giá hiện trạng đất đai tài nguyên rừng

Đăng ngày 17-09-2020 06:00
5 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH