Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Giáo dục - Y tế

Đổi mới, linh hoạt trong triển khai chương trình Sách giáo khoa mới ở Hương Khê

Đăng ngày 07-11-2021 16:30
623 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Huyện miền núi Hương Khê điều kiện cơ sở vật chất, cũng như đội ngũ giáo viên còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, việc triển khai chương trình sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 đang được thực hiện khá thuận lợi. Kết quả này là cố gắng sau nhiều nỗ lực về đổi mới, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện của ngành giáo dục trên địa bàn.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH