Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Kinh tế

Doanh nhân Cựu chiến binh Hương Khê phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

Đăng ngày 15-08-2023 15:50
198 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) huyện Hương Khê luôn phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giúp nhau phát triển kinh tế góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH