Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Doanh nghiệp Hương Khê, duy trì ổn định để phát triển

Đăng ngày 12-10-2023 16:06
693 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sự phát triển của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của mỗi địa phương, mang lại nhiều cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Với mục tiêu đó, nhiều doanh nhân ở huyện miền núi Hương Khê đã khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh, đặc biệt là duy trì ổn định để phát triển trong bối cảnh, thời điểm khó khăn hiện nay.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH