Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền phòng chống Covid - 19

Doanh nghiệp Hương Khê tập trung sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch Covid-19

Đăng ngày 11-06-2021 14:22
1622 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hương Khê tập trung nhiệm vụ kép đó là vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh vừa thực hiện công tác phòng chống dịch có hiệu quả.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH