Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ

Đăng ngày 30-06-2021 15:22
71 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 30/6/2021, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH