Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã-Thị trấn

Điện lực Hương Khê chi gần 30 triệu đồng và 40 ngày công hỗ trợ người dân trong tháng “Tri ân khách hàng”

Đăng ngày 17-12-2020 09:29
675 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện tháng “Tri ân khách hàng” năm 2020, Điện lực huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các xã, thị trấn trong huyện triển khai 6 chương trình do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Điện lực Hà Tĩnh chỉ đạo. Gần 30 triệu đồng tiền mặt và 40 nhân công lao động đã được Điện Lực Hương Khê triển khai tận khách hàng và người dân trên địa bàn.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH