Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Dịch vụ công trực tuyến

DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC UBND CẤP XÃ

16-02-2023
DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC UBND CẤP XÃ
Hướng dẫn nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến và  dịch vụ Bưu chính công ích

Hướng dẫn nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích

16-02-2022
Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ BCCI trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần tăng chỉ số Cải cách hành chính năm 2022, hạn chế việc đi lại, tiếp xúc, tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người dân, doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HƯƠNG KHÊ

25-09-2020
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HƯƠNG KHÊ

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HUYỆN HƯƠNG KHÊ

25-09-2020
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HUYỆN HƯƠNG KHÊ

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

02-01-2020
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH