Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Đề xuất dự án đầu tư Khu dân cư tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê

Đăng ngày 02-10-2023 09:00
23 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để có cơ sở thu hút đầu tư, xây dựng Khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần tích cực vào quá trình đô thị hóa trên địa bàn, UBND huyện Hương Khê kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Khu dân cư tại xã Phú Phong, với nội dung như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH