Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ MTTQ và Các Đoàn thể

Đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, nông dân tích cực tham gia sản xuất vụ Đông năm 2020

Đăng ngày 22-09-2020 18:37
346 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Chỉ thị Số 02-CT/HU, của Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông năm 2020 và Đề án của UBND huyện Hương Khê về sản xuất vụ Đông năm 2020. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị giao ban toàn huyện để triển khai các văn bản chỉ đạo, chỉ tiêu và hướng dẫn cho hội cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động bà con nông dân tích cực tham gia sản xuất vụ Đông đạt kết quả cao nhất và tập trung đẩy nhanh thu hoạch sản phẩm cây trồng vụ Hè Thu, tiêu thụ Bưởi Phúc Trạch trước khi mùa mưa đến.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH