Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Đẩy mạnh phòng chống dịch Covid trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Đăng ngày 18-08-2020 07:56
133 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn số 953/SVHTTDL-NSVHGĐ, ngày 12/8/2020 về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH