Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Giáo dục - Y tế

Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030

Đăng ngày 02-06-2023 15:29
367 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1346/QĐ-BVHTTDL ngày 26/5/2023 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH