Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Danh bạ Hương Khê

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Trần Đình Lâm Bí thư Đảng ủy Xã Lộc Yên 0983465377 dinhvanlam.hk@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Hưng Chủ tịch UBND xã Xã Lộc Yên 0974206782 nguyenvanhung.hk@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Khắc Huỳnh Phó Bí thư Xã Lộc Yên 0988317242 nguyenkhachuynh,hk@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Văn Ngọc Phó CT UBND xã Xã Lộc Yên 0978950789 nguyenvanngoc.hk@hatinh.gov.vn
5 Đinh Văn Cảnh Phó CT UBND xã Xã Lộc Yên 0978002102 dinhvancanh.hk@hatinh.gov.vn
  3 4 5 6 7 8 9