Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Danh bạ Hương Khê

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Đinh Văn Sánh Chủ tịch UBND xã Xã Hương Liên 0968004476 Dinhvansanh.hk@hatinh.gov.vn
2 Đậu Xuân Hùng Phó Bí thư Đảng ủy xã Xã Hương Liên 0969325569 Dauxuanhung.hk@hatinh.gov.vn
3 Trần Phúc Anh Bí thư Đảng ủy Xã Hương Liên 0943385966 Tranphucanh.hk@hatinh.gov.vn
4 Phan Văn Dinh Phó Bí thư Đảng ủy xã Xã Hương Xuân 0982127623 Phanvandinh.hk@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Hồng Phong Phó CT UBND xã Xã Hương Trà 0979297199 Tranxuanphong.hk@hatinh.gov.vn
6 Đinh Văn Đồng Bí thư Xã Hương Lâm 0367034113 Dinhvandong.hk@hatinh.gov.vn
7 Lê Hữu Thức Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hương Lâm 0392053856 Lehuuthuc.hk@hatinh.gov.vn
8 Trần Văn Đồng Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hương Lâm 0986155256 Tranvandong.hk@hatinh.gov.vn
9 Nguyễn Thị Vinh Chủ tịch UBND xã Xã Hương Lâm 0986007532 Nguyenthivinh.hk@hatinh.gov.vn
10 Hoàng Văn Trung Phó Bí thư Xã Hương Lâm 0975079227 Hoangvantrung.hk@hatinh.gov.vn
11 Lê Ngọc Huấn Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường trực Huyện ủy 0915406219 - 0985273636 Lengochuan.hk@hatinh.gov.vn
12 Từ Thị Hòa Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường trực Huyện ủy 0982821712 Tuthihoa.hk@hatinh.gov.vn
13 Ngô Xuân Ninh Chủ tịch UBND huyện 0983317732 Ngoxuanninh.hk@hatinh.gov.vn
14 Trần Quốc Bảo Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện 0983540558 Tranquocbao.hk@hatinh.gov.vn
15 Phan Kỳ Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện 0948662182 Phanky.hk@hatinh.gov.vn
16 Nguyễn Duy Đức Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện 00912999117 Nguyenduyduc.hk@hatinh.gov.vn
17 Ngô Xuân Ninh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 0983317732 Ngoxuanninh.hk@hatinh.gov.vn
18 Ngô Viết Hạ Bí thư Xã Hương Trà 0912894245 Ngovietha.hk@hatinh.gov.vn
19 Tống Thị Mai Phượng Phó Bí thư Xã Hương Trà Tongthimaiphung.hk@hatinh.gov.vn
  2 3 4 5 6 7 8