Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Danh bạ Hương Khê

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Kim Tình Chủ tịch UBND Thị trấn Thị trấn Hương Khê 0978147617 Nguyenkimtinh.hk@hatinh.gov.vn
2 Trần Đình Hải Phó Bí thư Thị trấn Hương Khê 0973135016 Trandinhhai.hk@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Anh Tuấn Bí thư Đảng ủy Thị trấn Hương Khê 0943676616 Nguyenanhtuan.hk@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Trọng Anh Phó CT UBND xã Xã Điền Mỹ 0973073282 Nguyentronganh.hk@hatinh.gov.vn
5 Trần Tiến Chương Chủ tịch UBND xã Xã Điền Mỹ 0332948045 Trantienchuong.hk@hatinh.gov.vn
6 Nguyễn Tiến Sỹ Phó Bí thư Xã Điền Mỹ 0383802288 Nguyentiensy.hk@hatinh.gov.vn
7 Hoàng Xuân Tần Bí thư Đảng ủy Xã Điền Mỹ 0985992995 Hoangxuantan.hk@hatinh.gov.vn
8 Nguyễn Tuấn Anh Phó CT UBND xã Xã Phúc Đồng 0963630068 Nguyentuananh.hk@hatinh.gov.vn
9 Võ Văn Lễ Chủ tịch UBND xã Xã Phúc Đồng 0986152234 Vovanle.hk@hatinh.gov.vn
10 Đặng Minh Chung Phó Bí thư Xã Phúc Đồng 0978475035 Dangminhchung.hk@hatinh.gov.vn
11 Nguyễn Văn Hùng Bí thư Đảng ủy Xã Phúc Đồng 0967848181 Nguyenvanhung.gov.vn
12 Nguyễn Văn Nhân Chủ tịch UBND xã Xã Phú Gia 0988903738 Nguyenvannhan.hk@hatinh.gov.vn
13 Lê Công Anh Bí thư Đảng ủy Xã Phú Gia 0988903297 Leconganh.hk@hatinh.gov.vn
14 Nguyễn Kim Đồng Phó Chủ tịch Hội Hội CCB 0966177711 Nguyenkimdong.hk@hatinh.gov.vn
15 Phan Xuân Chiến Phó Chủ tịch Hội CCB 0355922946 Phanxuanchien.hk@hatinh.gov.vn
16 Thái Bá Đức Chủ tịch Hội CCB 0912923063 Thaibaduc.hk@hatinh.gov.vn
17 Trần Anh Hùng Phó phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0916332981 Trananhhung.hk@hatinh.gov.vn
18 Nguyễn Xuân Lan Phó phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0916074567 Nguyenxuanlan.hk@hatinh.gov.vn
19 Trấn Thăng Long Trưởng phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0913058726 Tranthanglong.hk@hatinh.gov.vn
20 Phan Văn Thuận Trưởng phòng Phòng Y tế 0983872953 Phanvanthuan.hk@hatinh.gov.vn
21 Trần Hoài Sơn Phó Giám đốc phụ trách đơn vị Trung tâm Ứng dụng KHKT 0919342456 Tranhoaison.hk@hatinh.gov.vn
22 Phan Văn Hường Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hương Xuân 0378856853 Phanvanhuong.hk@hatinh.gov.vn
23 Trịnh Xuân Thắng Bí thư Đảng ủy Xã Hương Xuân 0973110536 Trinhxuanthang.hk@hatinh.gov.vn
24 Đoàn thanh Hải Bí thư Đảng ủy Xã Hương Xuân 0982114045 Doanthanhhai.hk@hatinh.gov.vn
25 Thái Thi Hoa Lợi Phó phòng Phòng LĐTB&XH 0968132041 Thaithihoaloi.hk@hatinh.gov.vn
26 Phan Đình Trọng Phó Bí thư Đảng ủy Xã Phú Gia 0912684869 Phandinhtrong.hk@hatinh.gov.vn
27 Phan Đình Long Chủ tịch UBND xã Xã Phú Gia 0986331082 Phandinhlong.hk@hatinh.gov.vn
28 Trần Văn Tuân Phó CT UBND xã Xã Phú Gia 0968120715 Tranvantuan.hk@hatinh.gov.vn
29 Nguyễn Văn Hương Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hương Liên 0969266867 Nguyenvanhuong.hk@hatinh.gov.vn
30 Phan Thanh Lê Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hương Liên 0388733875 Phanlethanh.hk@hatinh.gov.vn
  1 2 3 4 5 6 7