Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Danh bạ Hương Khê

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Đoàn Thanh Hải Phó ban UB Kiểm tra Huyện ủy 0982114045 doanthanhhai.hk@hatinh.gov.vn
2 Bạch Đình Thiết Phó Giám đốc Trung tâm chính trị 0972878656 bachdinhtiet.hk@hatinh.gov.vn
3 Lê Thị Thắm Phó phòng Phòng NN&PTNT 0979337227 Lethitham.hk@hatinh.gov.vn
4 Trần Anh Hùng Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0966.973.667 Tranhunght.hk@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Thanh Hải Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch 0915472648 Haixd7@gmail.com
6 Trần Anh Hùng Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0916332981 Trananhhung.hk@hatinh.gov.vn
7 Trần Thị Hương Trà Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch 0979075939 huongtra2510@gmail.com
8 Nguyễn Xuân Lan Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0916074567 Nguyenxuanlan.hk@hatinh.gov.vn
9 Thái Thị Hoa Lợi Phó Trưởng phòng Phòng LĐTB&XH 0968132041 Thaithihoaloihk@hatinh.gov.vn
10 Hồ Thị Hà Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch 0914956907 Hothiha.tckh@gmail.com
11 Nguyễn Xuân Lan Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0916.07.4567 Nguyenxuanlan.hk@hatinh.gov.vn
12 Nguyễn Quốc Bảo Phó Trưởng phòng Phòng TN-MT 0988337822 Nguyenquocbao.hk@hatinh.gov.vn
13 Trần Anh Quang Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch 0976477889 trananhquang.neu@gmail.com
14 Thái Hồng Sang Phó Trưởng phòng Phòng TN-MT 0982794777 Thaihongsang.hk@hatinh.gov.vn
15 Thái Nguyễn Thanh Tú Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch 0979786123 thainguyenthanhtu@gmail.com
16 Nguyễn Sỹ Thông Phó Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện 0829968688 nguyensythong.hk@hatinh.gov.vn
17 Dương Ngọc Hoàng Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Hương khê Thị trấn Hương Khê 0931352686 Duongngochoang.hk@hatinh.gov.vn
18 Nguyễn Duy Quế Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch 0912543161 Nguyenduyque1979@gmail.com
19 Nguyễn Kim Tình Chủ tịch UBND Thị trấn Thị trấn Hương Khê 0978147617 Nguyenkimtinh.hk@hatinh.gov.vn
20 Dương Thị Tuyết Nga Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch 0376799986 Duongnga.gdhk@gmail.com
21 Lê Trọng Dũng Bí thư Đảng ủy Xã Hương Trà 0981735568 Letrongdung.hk@hatinh.gov.vn
22 Trần Trí Thảo Phó Bí thư Thị trấn Hương Khê 0912676872 Trantrithao.hk@hatinh.gov.vn
23 Nguyễn Thế Hùng Bí thư Xã Hương Lâm 0975431108 Nguyenthehung.hk@hatinh.gov.vn
24 Trần Đình Hải Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Hương Khê 0973135016 Trandinhhai.hk@hatinh.gov.vn
25 Hoàng Văn Trung Phó Bí thư Xã Hương Lâm 0975079227 Hoangvantrung.hk@hatinh.gov.vn
26 Hoàng Xuân Tần Bí thư Đảng ủy Xã Điền Mỹ 0985992995 Hoangxuantan.hk@hatinh.gov.vn
27 Nguyễn Thị Vinh Chủ tịch UBND xã Xã Hương Lâm 0986007532 Nguyenthivinh.hk@hatinh.gov.vn
28 Trần Tiến Chương Chủ tịch UBND xã Xã Điền Mỹ 0332948045 Trantienchuong.hk@hatinh.gov.vn
29 Lê Hữu Thức Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hương Lâm 0392053856 Lehuuthuc.hk@hatinh.gov.vn
30 Nguyễn Trọng Anh Phó CT UBND xã Xã Điền Mỹ 0973073282 Nguyentronganh.hk@hatinh.gov.vn
  1 2 3 4 5 6