Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Danh bạ Hương Khê

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Võ Viết Minh Châu Chủ tịch hội Hội Nông dân 0913876365 - 0984088456 Vovietminhchau.hk@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Công Sơn Giám đốc Trung tâm VH-TT 0912017769 - 0988087135 Nguyencongson.hk@hatinh.gov.vn
3 Đinh Công Tịu Chủ tịch LĐLĐ Liên đoàn Lao động huyện 0989769699 - 0914076268 Dinhcongtiu.hk@hatinh.gov.vn
4 Trần Thị Mai Liên Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Liên đoàn Lao động huyện 0985388568 Tranthimailien.hk@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Khắc Hùng Phó chánh thanh tra huyện Phòng Thanh tra 0966973667 Nguyenkhachung.hk@hatinh.gov.vn
6 Dương Ngọc Hoàng Chánh thanh tra huyện Phòng Thanh tra 0931352686 Duongngochoang.hk@hatinh.gov.vn
7 Nguyễn Văn Tân Chi cục trưởng Chi cục Thông kê 0987694444 Nguyenvantan.hk@hatinh.gov.vn
8 Đặng Viết Long Chủ tịch UBND xã Xã Gia Phố 0327236668 Dangvietlong.hk@hatinh.gov.vn
9 Nguyễn Văn Duy Phó CT UBND xã Xã Gia Phố 0973322664 Nguyenvanduy.hk@hatinh.gov.vn
10 Đặng Hồng Thanh Bí thư Đảng ủy Xã Gia Phố 0912521720 Danghongthanh.hk@hatinh.goc.vn
11 Nguyễn Trí Đồng Phó VP NTM Văn phòng Nông thôn mới 0982946598 Nguyentridong.hk@hatinh.gov.vn
12 Phan Anh Thái Phó CT UBND xã Xã Hương Trạch 0972468279 Phananhthai.hk@hatinh.gov.vn
13 Cao Song Giang Phó CT UBND xã Xã Hương Trạch 0919674689 Caosonggiang.hk@hatinh.gov.vn
14 Cao Quốc Hội Chủ tịch UBND xã Xã Hương Trạch 0988207833 Caoquochoi.hk@hatinh.gov.vn
15 Cao Viết Hòa Bí thư Đảng ủy Xã Hương Trạch 0329111999 Caoviethoa.hk@hatinh.gov.vn
16 Lê Danh Vĩnh Chủ tịch UBND xã Xã Phú Phong 0984322975 Ledanhvinh.hk@hatinh.gov.vn
17 Ngô Quang Hùng Chủ tịch UBND xã Xã Phú Phong 0979882112 Ngoquanghung.hk@hatinh.gov.vn
18 Nguyễn Thị Thân Bí thư Đảng ủy Xã Phú Phong 0916137552 Nguyenthithan.hk@hatinh.gov.vn
19 Trần Văn Khoa Phó CT UBND xã Xã Hương Bình 0977 107 266 tranvankhoa/hk@hatinh.gov.vn
20 Đặng Quốc Bảo Chủ tịch UBND xã Xã Hương Bình 0962 142 559 dangquocbao.hk@hatinh.gov.vn
21 Lê Đăng Lợi Bí thư Đảng ủy Xã Hương Bình 0979 321 204 ledangloi.hk@hatinh.gov.vn
22 Trần Văn Tùng Phó CT UBND xã Xã Hương Giang 0985825783 tranvantung.kh@hatinh.gov.vn
23 Trần Quốc Hoàn Chủ tịch UBND xã Xã Hương Giang 0858895789 tranquochoan.hk@hatinh.gov.vn
24 Phan Đình Hùng Bí thư Đảng ủy Xã Hương Giang 0985238334 phandinhhung.hk@hatinh.gov.vn
25 Đặng Thị Yên Phó CT UBND xã Xã Hà Linh 0987010516 dangthiyen.hk@hatinh.gov.vn
26 Đặng Văn Sơn Phó CT UBND xã Xã Hà Linh 0978978235 dangvanson.hk@hatinh.gov.vn
27 Đặng Văn Cúc Chủ tịch UBND xã Xã Hà Linh 0387049710 dangvancuc.hk@hatinh.gov.vn
28 Lê Xuân Phú Bí thư Đảng ủy Xã Hà Linh 0989015139 lexuanphiu.hk@hatinh.gov.vn
29 Nguyễn Văn Triều Phó CT UBND xã Xã Hương Thủy 0974.383.320 nguyenvantrieu.h@hatinh.gov.vn
30 Ngô Xuân Tân Chủ tịch UBND xã Xã Hương Thủy 0975.374.123 ngoxuantan.hk@hatinh.gov.vn
  1 2 3 4 5