Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Danh bạ Hương Khê

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Kim Đồng Phó Chủ tịch Hội Hội CCB 0966177711 Nguyenkimdong.hk@hatinh.gov.vn
2 Trần Thị Hồng Thắm Chủ tịch Hội LH Phụ nữ 0985628356 Tranhongthamhk@gmail.com
3 Dương Hạnh Đạt Bí thư Huyện đoàn 0985486899 Duonghanhdat.hk@hatinh.gov.vn
4 Trần Kim Dũng Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện 0982034112 Trankimdung.hk@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Xuân Lan Phó phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0916074567 Nguyenxuanlan.hk@hatinh.gov.vn
6 Thái Thi Hoa Lợi Phó phòng Phòng LĐTB&XH 0968132041 Thaithihoaloi.hk@hatinh.gov.vn
7 Trần Anh Hùng Phó phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0916332981 Trananhhung.hk@hatinh.gov.vn
8 Nguyễn Khánh Dũng Phó trưởng phòng Phòng GD-ĐT 0987277786 Nguyenkhanhdung.hk@hatinh.gov.vn
9 Hà Thị Hiền Phó trưởng phòng Phòng GD-ĐT 0984070152 Hathihien.hk@hatinh.gov.vn
10 Trần Thị Thùy Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ 0983735788 Tranthithuy.hk@hatinh.gov.vn
11 Trần Văn Hương Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp 0989326804 Tranvanhuong.hk@hatinh.gov.vn
12 Đặng Thị Quỳnh Anh Phó Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện 0977418865 dangthiquynhanh.hk@hatinh.gov.vn
13 Phan Trọng Trường Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện 0982873098 Phantrongtruong.hk@hatinh.gov.vn
14 Nguyễn Trung Thương Phó Trưởng phòng Phòng VHTT 0917006456 Nguyentrungthuong.hk@hatinh.gov.vn
15 Trần Thanh Hải Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT 0988660738 Tranthanhhai.hk@hatinh.gov.vn
16 Lê Thị Huệ Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT 0982871858 Lethihue.hk@hatinh.gov.vn
17 Lê Viết Hùng Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT 0984599436 - 0912126544 Leviethung.hk@hatinh.gov.vn
18 Lê Thị Nhung Tuyết Phó Chủ tịch hội Hội Nông dân 0987404591 Lethinhungtuyet.hk@hatinh.gov.vn
19 Trần Thị Mai Liên Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Liên đoàn Lao động huyện 0985388568 Tranthimailien.hk@hatinh.gov.vn
20 Đoàn thanh Hải Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy UB Kiểm tra Huyện ủy 0982114045 Doanthanhhai.hk@hatinh.gov.vn
21 Nguyễn Văn Tân Chi cục trưởng Chi cục Thông kê 0987694444 Nguyenvantan.hk@hatinh.gov.vn
22 Nguyễn Văn Luận Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ 0983676903 nguyenvanluan.hk@.gov.vn
23 Phan Xuân Chiến Phó Chủ tịch Hội CCB 0355922946 Phanxuanchien.hk@hatinh.gov.vn
24 Nguyễn Thị Huế Phó Chủ tịch hội Hội LH Phụ nữ 0983541222 Nguyenthihue.hk@hatinh.gov.vn
25 Nguyễn Trí Đồng Phó VP NTM Văn phòng Nông thôn mới 0982946598 Nguyentridong.hk@hatinh.gov.vn
26 Nguyễn Quốc Bảo Phó phòng Phòng TN-MT 0978123388 nguyenquocbao.hk@hatinh.gov.vn
27 Nguyễn Thanh Hải Phó ban Ban Tổ chức 0915378689 Nguyenthanhhai.hk@hatinh.gov.vn
28 Phan Quốc Lập Phó ban Ban Dân vận 0942783461 phanquoclap.hk@hatinh.gov.vn
29 Hoàng Đức Dũng Phó ban Ban Tổ chức 0989800097 hoangducdung.hk@hatinh.gov.vn
30 Nguyễn Thị Mỹ Dung Phó ban Ban Dân vận 0972113309 nguyenthimydung.hk@hatinh.gov.vn
  1 2 3 4 5