Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Danh bạ Hương Khê

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Thanh Điện Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Thường trực Huyện ủy 0949179888 nguyenthanhdien.hk@hatinh.gov.vn
2 Từ Thị Hòa Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường trực Huyện ủy 0915406219 - 0985273636 tuthihoa.hk@hatinh.gov.vn
3 Ngô Xuân Ninh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 0983317732 Ngoxuanninh.hk@hatinh.gov.vn
4 Ngô Xuân Ninh Chủ tịch UBND huyện 0983317732 Ngoxuanninh.hk@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Hiệp Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hội đồng nhân dân huyện 0983487367 Nguyenvanhiep.hk@hatinh.gov.vn
6 Trần Quốc Bảo Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện 0983540558 Tranquocbao.hk@hatinh.gov.vn
7 Phan Kỳ Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện 0948662182 Phanky.hk@hatinh.gov.vn
8 Đặng Tuấn Anh Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện 0985486898 dangtuananh.hk@hatinh.gov.vn
9 Nguyễn Kim Tú Ủy viên BTV -Trưởng Ban KTXH Ban Tổ chức 0912938213 Nguyenkimtu.hk@htinh.gov.vn
10 Trần Đình Hùng Ủy viên BTV - Trưỏng Ban Dân vận Ban Dân vận 0912411588 Trandinhhung.hk@hatinh.gov.vn
11 Nguyễn Thanh Tuấn Ủy viên BTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy UB Kiểm tra Huyện ủy 0912517917 Nguyethanhtuan.hk@hatinh.gov.vn
12 Hoàng Quốc Nhã Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ban Tuyên giáo 0943543888 quocnhahkht@gmail.com
13 Hà Văn Đàn Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện UB Măt trận Tổ quốc 0948912768 Havandankh@gmail.com
14 Phan Văn Long Chánh văn phòng Huyện ủy Văn phòng Huyện ủy 0986741688
15 Trần Tuấn Anh Chánh văn phòng HĐND-UBND Văn phòng HĐND&UBND huyện 0984170668 Tranntuananh.hk@hatinh.gov.vn
16 Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch 0984448866 nguyentiendunghk@gmail.com
17 Lê Hữu Đồng Trưỏng phòng Phòng Nội vụ 0984575788 Lehuudong.hk@hatinh.gov.vn
18 Nguyễn Thị Như Nguyệt Trưỏng phòng Phòng LĐTB&XH 0982972795 nguyenthinhunguyet.hk@hatinh.gov.vn
19 Phan Văn Thuận Trưởng phòng Phòng Y tế 0983872953 Phanvanthuan.hk@hatinh.gov.vn
20 Trấn Thăng Long Chánh Thanh tra Phòng Thanh tra 0913058726 Tranthanglong.hk@hatinh.gov.vn
21 Lê Quang Vinh Trưỏng phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0982099394 Lequangvinh.hk@hatinh.gov.vn
22 Phan Quốc Thanh Trưởng phòng Phòng GD-ĐT 0982812484 Phanquocthanh.hk@hatinh.gov.vn
23 Nguyễn Xuân Quyền Trưởng phòng Phòng TN-MT 0913087774 - 0984447788 nguyenxuanquyen.hk@hatinh,gov.vn
24 Lê Thị Thanh Huyền Trưỏng phòng Phòng Tư pháp 0916599606 Lethithanhhuyen.hk@hatinh.gov.vn
25 Trần Hoài Sơn Giám đốc TTUDKTKT&BVCTVN Trung tâm Ứng dụng KHKT 0919342456 Tranhoaison.hk@hatinh.gov.vn
26 Nguyễn Công Sơn Giám đốc Trung tâm VH-TT 0912017769 - 0988087135 Nguyencongson.hk@hatinh.gov.vn
27 Võ Viết Minh Châu Hội Nông dân 0913876365 - 0984088456 Vovietminhchau.hk@hatinh.gov.vn
28 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng Ban quản lý Ban A 0911181999 Nguyenanhtuan.hk@hatinh.vn
29 Đinh Công Tịu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Liên đoàn Lao động huyện 0989769699 - 0914076268 Dinhcongtiu.hk@hatinh.gov.vn
30 Nguyễn Kim Đồng Phó Chủ tịch Hội Hội CCB 0966177711 Nguyenkimdong.hk@hatinh.gov.vn
  1 2 3 4