Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ QH, KH sử dụng, giá và thu hồi đất

Đăng ký danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Đăng ngày 05-10-2023 14:43
22 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Về việc đăng ký danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH