Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Các xã, thị trấn

Đảng bộ Hương Đô- Chặng đường phát triển mới!

Đăng ngày 31-05-2020 17:43
346 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Hương Đô, huyện Hương Khê là nơi đóng quân của Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh tiền phương Đoàn 559, hậu phương của tuyến vận tải chiến lược đường Trường Sơn. Cán bộ, nhân dân nơi đây đã đóng góp sức người, sức của cùng với nhân dân cả nước, đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho nước nhà. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới dựng xây, Đảng bộ và nhân dân Hương Đô đã năng động, sáng tạo, bứt phá vươn lên mạnh mẽ. Xây dựng thành công xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Kết quả này là hành trang vững chắc để Đảng bộ Hương Đô vững tin trên chặng đường phát triển mới!

. . . . .
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH