Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Sản vật địa phương

Đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi từ các mô hình khuyến nông

Đăng ngày 05-04-2023 08:44
763 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Với chủ trương tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, chăn nuôi nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người dân trên địa bàn; huyện Hương Khê đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình khuyến nông, bước đầu cho hiệu quả thiết thực.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH