Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Công tác Tổ chức - Cán bộ
Quy định mới của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Quy định mới của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

07-09-2022
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định 80-QĐ/TW.
Thông báo Triệu tập thí sinh thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1,  kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục, năm học 2022-2023

Thông báo Triệu tập thí sinh thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục, năm học 2022-2023

06-09-2022
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023 theo Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

26-06-2022
Tiếp nhận ông Nguyễn Văn Luận; sinh ngày 20/12/1971; trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Kinh tế nông nghiệp; trình độ lý luận chính trị: Trung cấp; Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đến công tác tại UBND huyện và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng...
Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê

24-02-2022
Sáng nay 24/2, huyện Hương Khê công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện và Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hương Khê
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi công chức năm 2021 (vòng 1)

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi công chức năm 2021 (vòng 1)

23-02-2022
Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021, Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức (đã được phê...
Nhận hồ sơ tuyển dụng 16 chỉ tiêu công chức cấp xã từ ngày 21/02/2022.

Nhận hồ sơ tuyển dụng 16 chỉ tiêu công chức cấp xã từ ngày 21/02/2022.

14-02-2022
Ngày 14/2/2022, Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê đã có thông báo tuyển dụng 16 chỉ tiêu công chức cấp xã năm 2022.

Thông báo về việc xem xét bổ sung thí sinh trúng tuyển đối với kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022 huyện Hương Khê

23-12-2021
Về việc xem xét bổ sung thí sinh trúng tuyển đối với kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022 huyện Hương Khê

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã

18-11-2021
Ngày 17 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch UBND Huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số: 11647 /QĐ-UBND về Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã

Quyết định Số: 11226 /QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bố trí công chức

07-10-2021
Tiếp nhận ông Trần Kim Dũng, sinh ngày 02/9/1980; Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Sư phạm ngữ văn, Thạc sỹ Văn học; Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Chu Văn An vào công chức UBND huyện Hương Khê, bố trí công tác tại phòng Giáo dục - Đào tạo kể từ ngày 07/10/2021.

Quyết định Số: 10799/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận vào làm viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

23-09-2021
Tiếp nhận ông Trần Đức Thiện, sinh ngày 01/5/1981; Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sỹ quản lý xây dựng - quản lý dự án xây dựng vào biên chế viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Quyết định Số: 10787/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận vào làm viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

22-09-2021
Tiếp nhận ông Lương Xuân Hà, sinh ngày 13/03/1987; Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Kỹ thuật công trình vào biên chế viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Quyết định Số: 10777 /QĐ-UBND Về việc tiếp nhận vào làm viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

22-09-2021
Tiếp nhận ông Nguyễn Đình Thế, sinh ngày 20/10/1977; Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành xây dựng cầu đường bộ vào biên chế viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Quyết định Số: 10768 /QĐ-UBND Về việc tiếp nhận vào làm viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

22-09-2021
Tiếp nhận ông Phạm Thanh Hải, sinh ngày 02/10/1984; Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành xây dựng cầu - đường vào biên chế viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Quyết định Số: 9818 /QĐ-UBND về việc điều động công chức

12-08-2021
Điều động bà Đặng Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 12/10/1985; trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành kinh tế; chức danh, đơn vị công tác: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, Đại biểu HĐND huyện khóa XXI, Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện đến công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện,...

Quyết định Số: 1938/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ

28-05-2021
Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Thương, sinh ngày 05/8/1982; Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm địa lý, Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế chính trị; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, công chức phòng Văn hóa - Thông tin giữ chức vụ Phó Trưởng phòng...

Quyết định Số: 1678 /QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bố trí công chức

10-05-2021
Tiếp nhận ông Nguyễn Trung Thương, sinh ngày 05/8/1982; Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Địa lý, Thạc sỹ, chuyên ngành Kinh tế chính trị; Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn tăng cường làm Bí thư Đảng ủy xã Hương Long đến công tác tại UBND huyện Hương Khê, bố trí công...

Quyết định Số: 1588 /QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ

04-05-2021
Bổ nhiệm bà Trần Thị Hương Trà, sinh ngày 25/10/1989; Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp; Chức vụ, đơn vị công tác: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Quyết định Số: 1586 /QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ

04-05-2021
Bổ nhiệm bà Trần Thị Linh, sinh ngày 02/4/1985; Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp; Chức vụ, đơn vị công tác: Thanh tra viên Thanh tra huyện giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra

Quyết định Số: 1587 /QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ

04-05-2021
Bổ nhiệm lại ông Phan Văn Thuận, sinh ngày 04/7/1965, giữ chức vụ Trưởng phòng Y tế.

Quyết định Số: 1381 /QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bố trí công chức

14-04-2021
Tiếp nhận bà Trần Thị Tinh Sương, sinh ngày 02/3/1973; Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; Chức vụ, đơn vị công tác: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện Vũ Quang đến công tác tại UBND huyện Hương Khê, bố trí công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện kể...
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH