Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022

Đăng ngày 14-04-2022 10:31
91 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH