Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2021

Đăng ngày 15-11-2021 09:10
71 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tháng 11 năm 2021, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện diễn ra ở mức độ bình thường, không gay gắt, nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, sắp xếp lịch tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo đặc biệt là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài trên địa bàn huyện; xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình khiếu kiện đông người đã được kiểm soát, không phát sinh "điểm nóng", làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của huyện.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH