Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 02; phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2022

Đăng ngày 15-02-2022 15:22
64 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 02; phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH