Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2022

Đăng ngày 14-01-2022 15:07
138 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH