Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Kiểm soát thủ tục hành chính

Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III; Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quý IV năm 2021

Đăng ngày 22-09-2021 08:43
15 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III; Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quý IV năm 2021

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH