Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

Công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm nâng cao chỉ số PAPI

Đăng ngày 29-06-2023 10:46
289 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 1680/SLĐTBXH-BTXH ngày 19/6/2023 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm nâng cao chỉ số PAPI.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH