Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Công điện Tập trung đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp thu ngân sách năm 2023

Đăng ngày 02-11-2023 14:44
697 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang, UBND các xã, Thị trấn, các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH