Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Công điệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 15./CĐ-UBND 16/09/2020 Chủ động ứng phó với bão số 5
2 15/CĐ-UBND 02/12/2019 Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Lở mồm long móng cho đàn gia súc
3 13 /CĐ-UBND 14/10/2019 Công điện Về việc tập trung quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
4 12/CĐ-UBND 09/10/2019 Công điện Về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông 2019
5 11/CĐ-UBND 02/09/2019 Về việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
6 Số 25-CĐ/HU 29/08/2019 CÔNG ĐIỆN KHẨN
7 Số:10/CĐ-UBND 28/08/2019 CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động ứng phó với bão số 4 (tên Quốc tế Podul)
8 Số: 09/CĐ-UBND 31/07/2019 Về việc tiếp tục tập trung quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
9 09/CĐ-UBND 31/07/2019 Công điện Về việc tiếp tục tập trung quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
10 08 /CĐ-UBND 03/07/2019 CÔNG ĐIỆN Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi
11 02/CĐ-UBND 04/03/2019 Công điện Về việc phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2019
  1 2
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH