Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Cải cách hành chính

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 13-09-2021 10:48
899 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, UBND Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số Số: 3509 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH