Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thủ tục hành chính

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 20-06-2022 15:47
125 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (có Quyết định, Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính kèm theo):

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH