Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thủ tục hành chính

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 15-10-2021 07:27
638 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 11 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định Số 3402/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH