Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Cơ cấu tổ chức
Ban Tổ chức Huyện ủy

Ban Tổ chức Huyện ủy

21-06-2023
Cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Tổ chức
Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

21-06-2023
Cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Văn phòng Huyện ủy Hương Khê

Văn phòng Huyện ủy Hương Khê

21-06-2023
Cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng Huyện ủy
Ban Dân vận Huyện ủy

Ban Dân vận Huyện ủy

21-06-2023
Cơ cấu tổ chức Ban Dân vận Huyện ủy
UBMT TQ

UBMT TQ

17-03-2021
Cơ cấu tổ chức, chức năng , nhiệm vụ
Hội Cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh

16-03-2021
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
Hội  LH Phụ nữ

Hội LH Phụ nữ

15-03-2021
Hội LH Phụ nữ Hương Khê
Hội đồng Nhân dân

Hội đồng Nhân dân

14-03-2021
Cơ cấu bộ máy HĐND huyện
Hội Nông dân

Hội Nông dân

13-03-2021
Cơ cấu tổ chức
Ban Dân vận Huyện ủy

Ban Dân vận Huyện ủy

12-03-2021
Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ.
Văn phòng HĐND và UBND

Văn phòng HĐND và UBND

10-03-2021
Cơ cấu bộ máy và chức năng nhiệm vụ.
Phòng Kinh tế hạ tầng

Phòng Kinh tế hạ tầng

18-11-2020
cơ cấu tổ chức bộ máy
Văn phòng Nông thôn mới

Văn phòng Nông thôn mới

18-11-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy
 Liên đoàn Lao động huyện

Liên đoàn Lao động huyện

17-09-2020
Cơ cấu tổ chức Liên đoàn Lao động huyện Hương Khê
Phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp

15-09-2020
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH