Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Cơ cấu tổ chức
UBMT TQ

UBMT TQ

17-03-2021
Cơ cấu tổ chức, chức năng , nhiệm vụ
Hội Cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh

16-03-2021
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
Hội  LH Phụ nữ

Hội LH Phụ nữ

15-03-2021
Hội LH Phụ nữ Hương Khê
Hội đồng Nhân dân

Hội đồng Nhân dân

14-03-2021
Cơ cấu bộ máy HĐND huyện
Hội Nông dân

Hội Nông dân

13-03-2021
Cơ cấu tổ chức
Ban Dân vận Huyện ủy

Ban Dân vận Huyện ủy

12-03-2021
Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ.
Văn phòng HĐND và UBND

Văn phòng HĐND và UBND

10-03-2021
Cơ cấu bộ máy và chức năng nhiệm vụ.
Văn phòng Nông thôn mới

Văn phòng Nông thôn mới

18-11-2020
Cơ cấu tổ chức bộ máy
Phòng Kinh tế hạ tầng

Phòng Kinh tế hạ tầng

18-11-2020
cơ cấu tổ chức bộ máy
 Liên đoàn Lao động huyện

Liên đoàn Lao động huyện

17-09-2020
Cơ cấu tổ chức Liên đoàn Lao động huyện Hương Khê
Phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp

15-09-2020
Phòng thống kê

Phòng thống kê

14-09-2020
Danh sách cán bộ
Phòng Giáo dục - Đào tạo

Phòng Giáo dục - Đào tạo

13-09-2020
Cơ cấu tổ chức, Bộ máy
Phòng Y tế

Phòng Y tế

13-09-2020
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH