Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tài nguyên - Môi trường - Thiên tai

Chủ trương đúng, qui trình hợp lý, cần đẩy nhanh thực hiện xây dựng Khu xử lý rác thải tập trung trên địa bàn.

Đăng ngày 05-08-2019 09:08
3703 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Theo số liệu thống kê, mỗi ngày trên địa bàn toàn huyện Hương Khê phát sinh khoảng 7-10 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó khu vực Thị trấn có khoảng 3-5 tấn, còn lại là tại các xã; ngoài ra còn có các loại chất thải rắn khó xử lí. Vì lí do chưa xây dựng được khu xử lí rác thải của huyện nên trong thời gian qua, lượng rác thải ra này được “tập trung” một cách bừa bãi dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hương rất lớn đến sức khỏe, đời sống và sinh hoạt của Nhân dân, đặc biệt là khu vực Thị trấn huyện, nơi không có không gian để xử lí, tiêu hủy rác.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH