Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

ĐỀ ÁN Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020; định hướng đến năm 2025 và những năm tiếp theo

11-12-2019
ĐỀ ÁN Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020; định hướng đến năm 2025 và những năm tiếp theo

NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019

28-11-2019
NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019

NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

28-11-2019
NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019
Tập huấn lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội

Tập huấn lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội

23-08-2019
Chiều ngày 22/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại đơn vị, địa phương. Đồng chí Hoàng Công Lý, Phó chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo.
UBND huyện triển khai nhiệm vụ  phát triển kinh tế- xã hội tháng 5 năm 2019.

UBND huyện triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 5 năm 2019.

26-04-2019
Dưới sự chủ trì của đ/c Lê Ngọc Huấn, chủ tịch và các Phó chủ tịch, UBND huyện vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019.
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH