Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ QH, KH sử dụng, giá và thu hồi đất

Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Đăng ngày 05-07-2021 08:26
21 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH