Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Chỉ thịSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số 51-CT/HU 01/04/2020 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hương Khê
LĨNH VỰC VĂN BẢN
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH