Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 01.XL thuộc công trình Nhà chức năng văn hóa 02 tầng xã Hà Linh

Đăng ngày 26-06-2023 08:12
71 Lượt xem
Xem cỡ chữ

QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 01.XL thuộc công trình Nhà chức năng văn hóa 02 tầng xã Hà Linh

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH