Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: 2431/QĐ-UBND 25/06/2021 Về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản
2 Số: 1235 /UBND-NV 23/06/2021 Về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi bầu và phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026
3 Số: 1226/UBND-YT 22/06/2021 chỉ đCông văn một số nội dung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
4 Số: 1226/UBND-YT 22/06/2021 Công văn chỉ đạo một số nội dung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
5 1224/UBND-TCKH 22/06/2021 Đôn đốc báo cáo xây dựng đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025
6 Số: 06 /CĐ-UBND 06/05/2021 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
7 Số: 06 /CĐ-UBND 06/05/2021 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
8 Số: 06 /CĐ-UBND 06/05/2021 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 01/02/2021 Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
10 Số 01-CĐ/BCĐ 29/01/2021 CÔNG ĐIỆN Về việc thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới
11 Số 06 -KH/HU 29/10/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
12 Số 1726/QĐ-BTTTT 12/10/2020 Phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển số các bộ, cơ quan ngang bộ , cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia"
13 1726/QĐ-BTTTT 12/10/2020 Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”
14 88/KH-UBND 21/09/2020 Thành lập các Đoàn chúc Tết Trung thu năm 2020
15 308/BC-UBND 21/09/2020 Báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri
16 28/GM-TTHĐND 21/09/2020 Tài liệu họp kèm theo Giấy mời số 28/GM-HĐND huyện
17 2203/UBND-YT 21/09/2020 Phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
18 2205 /UBND-TP 21/09/2020 Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL
19 2207/UBND-TT 21/09/2020 Góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ sở dữ liệu khiếu nại, tố cáo
20 2208/UBND-NV 21/09/2020 Góp ý dự thảo hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
21 209/GM-UBND 21/09/2020 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc làm việc để tháo gỡ những khó khăn, vường mắc liên quan đến các số nội dung: (1) Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá đất tại khu đất Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh (cũ) thuộc Tổ dân phố 10, Thị trấn Hương Khê; (2) vụ việc ông Nguyễn Văn Sơn, trú tại Khối 7, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc; (3) vụ việc ông Hán Duy Triều, Tổ dân phố 7, Thị trấn Hương Khê.
22 208/GM-UBND 21/09/2020 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để làm quy trình bổ nhiệm cán bộ; thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ Thành viên UBND huyện, Trưởng các phòng, đơn vị.
23 204/TL-UBND 21/09/2020 Tài liệu họp UBND thường kỳ
24 112 /TTr - UBND 21/09/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Bảo tồn, nhân giống và phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020, huyện Hương Khê (giai đoạn 1)
25 4390/QĐ-UBND 18/09/2020 Phê duyệt Tỷ lệ lao động có việc làm; Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo năm 2020
26 4391 /QĐ-UBND 18/09/2020 Kiện toàn Hội đồng Đánh giá tiếp cận pháp luật huyện
27 4389/QĐ-UBND 18/09/2020 Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2020
28 2200/UBND-NN 18/09/2020 Thay đổi Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Hố Hô năm 2020
29 2201/UBND-KTHT 18/09/2020 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh
30 2198/UBND-LĐTBXH 18/09/2020 Báo cáo kết quả thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động năm 2020
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH