Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 88/KH-UBND 21/09/2020 Thành lập các Đoàn chúc Tết Trung thu năm 2020
2 308/BC-UBND 21/09/2020 Báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri
3 28/GM-TTHĐND 21/09/2020 Tài liệu họp kèm theo Giấy mời số 28/GM-HĐND huyện
4 2203/UBND-YT 21/09/2020 Phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
5 2205 /UBND-TP 21/09/2020 Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL
6 2207/UBND-TT 21/09/2020 Góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ sở dữ liệu khiếu nại, tố cáo
7 2208/UBND-NV 21/09/2020 Góp ý dự thảo hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
8 209/GM-UBND 21/09/2020 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc làm việc để tháo gỡ những khó khăn, vường mắc liên quan đến các số nội dung: (1) Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá đất tại khu đất Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh (cũ) thuộc Tổ dân phố 10, Thị trấn Hương Khê; (2) vụ việc ông Nguyễn Văn Sơn, trú tại Khối 7, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc; (3) vụ việc ông Hán Duy Triều, Tổ dân phố 7, Thị trấn Hương Khê.
9 208/GM-UBND 21/09/2020 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để làm quy trình bổ nhiệm cán bộ; thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ Thành viên UBND huyện, Trưởng các phòng, đơn vị.
10 204/TL-UBND 21/09/2020 Tài liệu họp UBND thường kỳ
11 112 /TTr - UBND 21/09/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Bảo tồn, nhân giống và phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020, huyện Hương Khê (giai đoạn 1)
12 4390/QĐ-UBND 18/09/2020 Phê duyệt Tỷ lệ lao động có việc làm; Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo năm 2020
13 4391 /QĐ-UBND 18/09/2020 Kiện toàn Hội đồng Đánh giá tiếp cận pháp luật huyện
14 4389/QĐ-UBND 18/09/2020 Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2020
15 2200/UBND-NN 18/09/2020 Thay đổi Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Hố Hô năm 2020
16 2201/UBND-KTHT 18/09/2020 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh
17 2198/UBND-LĐTBXH 18/09/2020 Báo cáo kết quả thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động năm 2020
18 2196/UBND-LĐTBXH 18/09/2020 Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết trung thu năm 2020
19 2199/UBND-NN 18/09/2020 xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện
20 207/GM-UBND 18/09/2020 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc giao ban tuần để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần qua, nghe và cho ý kiến một số nội dung liên quan khác; triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
21 4386 /QĐ-UBND 17/09/2020 Phân bổ kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” năm 2020
22 4377/QĐ - UBND 17/09/2020 Kiện toàn Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo An toàn giao thông huyện
23 2191/UBND-VP 17/09/2020 Giao giải quyết đơn của công dân
24 2193/UBND-KTHT 17/09/2020 Đầu tư sửa chữa Tỉnh lộ 553 đoạn qua xã Lộc Yên
25 2194/UBND-VHTT 17/09/2020 Xây dựng kế hoạch-dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021
26 2187 /UBND-TP 17/09/2020 Góp ý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
27 2188 /UBND-TCKH 17/09/2020 Đôn đốc thẩm định, tham mưu phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xác định phạm vi ranh giới, điều tra, đánh giá hiện trạng đất đai tài nguyên rừng
28 2189/UBND-KL 17/09/2020 Phúc đáp công văn số 141/CSĐT ngày 28/8/2020 của Công an huyện Hương Khê
29 206 /GM-UBND 17/09/2020 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với ông Nguyễn Văn Sơn, trú tại Khối 7, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để xử lý việc cấp giấy CNQSD đất, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.
30 205/GM-UBND 17/09/2020 Sở Tài chính phối hợp Văn phòng Điều phối NTM, Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện rà soát Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận năm 2018 (theo Văn bản số 3410/STC-NSHX ngày 10/9/2020 của Sở Tài chính).
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH