Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số 2192-CĐ/TU 15/04/2020 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2 Số: 2190/UBND-PC1 07/04/2020 V/v tuyên truyền, đăng ký tài khoản và tổ chức thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC Quốc gia
3 Số 20-CĐ/BCĐ 05/04/2020 CÔNG ĐIỆN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH, BỆNH COVID-19 HUYỆN
4 03/04/2020 Thư ngỏ của Bộ trưởng, Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng dịch vụ Công trực tuyến...
5 02/CTr-UBND 23/03/2020 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 64/CTr-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
6 1111-TB/TU 19/03/2020 Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
7 1260 /QĐ-UBND 16/03/2020 Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử huyện Hương Khê
8 483/UBND-VP 12/03/2020 V/v triển khai thực hiện Công điện số 2087-CĐ/TU ngày 08/3/2020 của BTV Tỉnh ủy; số 30 CĐ/HU ngày 10/3/2020 của BTV Huyện ủy
9 446/UBND-KTHT 10/03/2020 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020
10 22/TB-UBND 10/03/2020 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hương Khê
11 Số 30-CĐ/HU 10/03/2020 CÔNG ĐIỆN Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
12 Số 30-CĐ/HU 10/03/2020 CÔNG ĐIỆN Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
13 Số 30-CĐ/HU 10/03/2020 Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
14 Số 30-CĐ/HU 10/03/2020 Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
15 Số 30-CĐ/HU 10/03/2020 Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
16 428/UBND-VHTT 09/03/2020 V/v nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước
17 425/UBND-YT 08/03/2020 V/v tăng cường theo dõi, giám sát, quản lý người đi từ vùng dịch về trên địa bàn huyện
18 424/UBND-YT 06/03/2020 V/v đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19
19 01/PA-UBND 06/03/2020 Phương án Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đối với những người đi, đến từ vùng dịch về địa bàn huyện Hương Khê
20 319/UBND - YT 26/02/2020 V/v quản lý, cách ly đối với người từ Hàn Quốc về địa bàn huyện
21 25/KH-UBND 26/02/2020 Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập
22 24/KH-UBND 24/02/2020 Kế hoạch đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020
23 277/UBND-LĐTBXH 20/02/2020 V/v thực hiện Chỉ thi số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương (Khóa XII)
24 614 /QĐ-UBND 19/02/2020 Về việc khen thưởng thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”
25 : 519/QĐ-UBND 17/02/2020 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân năm 2020
26 251 /UBND-NN 17/02/2020 V/v thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2020
27 244/UBND-KTHT 17/02/2020 V/v tăng cường đảm bảo chất lượng công trình sử dụng bê tông xi măng làm kết cấu mặt đường giao thông
28 227/UBND-KT&HT 13/02/2020 V/v báo cáo các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông chưa được xử lý trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện
29 226/UBND- YTDP 13/02/2020 V/v thông báo danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly theo dõi sức khỏe
30 498/QĐ-UBND 12/02/2020 Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH